School Blog

An apple!

An apple!

Out in the school yard today, we saw that the apple tree planted by Ms Bergström is bearing fruit. It is the first fruit since 2014, and we feel that it is a very positive sign for upcoming school year. 

 

 

From the Principal

A few words on the summer and what is happening in school right now.

 

As every year, summer is also quite a busy time at a school. It is the time for painting, refurbishing, reflecting on how we can be a better school and new teachers and staff begin.

We have also collaborated with Hägersten stadsdel and hosted two of their events, a music camp and a craft/design camp. 

This year we have painted corridors and classrooms. Mr Jartén and Mr Dalton have, with the help of some summer workers, moved an art classroom down to level 4 for better light and space. A new classroom has been built on level 6 and a classroom with the possibility of craft activities for junior school has been created on level 2, next to the main craft room. We have also moved our administration office to level 7 so that our new assistant principal can have his office on level 4 and be closer to the students and the day to day events. Earlier this spring, Mr Nortcott also moved down to level 5 for the same reasons.

 

We have refurbished the library so it will be more user friendly and ordered some new furniture for level 2 and the Senior School common room, which we chose to call it. Ms. Torquato, who is going to work in a student room, has planned activities for breaks and  touched up the white lines for games such as King.

 

We have also met and talked about what to do to get a more active Student Council and an involved parent association, and suggestions will be made at the parent meetings at the start of the term.

 

Next week, our new food supplier, Kleins, will install in the premises, and we have been  looking forward to that for a long time after having  a supplier who could not deliver on what they had  promised.


This week a few new teachers will start, I will present them in more detail on SchoolSoft. They will have a few hectic days before all teachers return on the 13th of August, after their summer vacation.

We are really looking forward to this academic year together and to making this school better and better!

From the Principal

Några ord om sommaren och vad som händer just nu!
 

Som varje år är även sommaren en ganska hektisk tid på en skola, det målas, putsas, möbleras om, funderas över hur vi blir bättre, hur vi gör skolan till en tryggare plats och nya lärare börjar.

 

I år har vi målat korridorer och klassrum, Mr Jartén, Mr Dalton har med hjälp av några sommarjobbare flyttat ett bildklassrum ner till plan 4, för bättre ljus och utrymme. Ett nytt klassrum har byggts på plan 6 och ett klassrum med möjlighet för slöjdaktiviteter för junior school har inretts på plan 4.  Vi har också flyttat upp vår administration till plan 7, så att vår nya biträdande rektor kan ha sitt kontor på plan 4 och vara närmre händelsernas centrum. Tidigare i våras flyttade även Mr Nortcott ner till plan 5 från plan 7 av samma anledning. Städarna har storstädat hela skolan och polerat alla golv.

 

Vi har möblerat om i biblioteket så att det ska bli mer användarvänligt och beställt lite nya möbler till plan 2 och the Senior School common room, som vi valt att kalla det. Ms Torquato som ska jobba i student room har planerat aktiviteter för raster och fräshat upp kingrutorna och målat en till kingruta.

 

Vi har också pratat om hur vi ska göra för att få ett mer aktivt elevråd och en involverad föräldrarförening, och förslag på det kommer vi att komma ut med i samband med föräldrarmötena vid terminsstart.

 

I nästa vecka kommer vår nya matleverantör, Kleins, att installera sig i lokalerna och det ser vi verkligen fram emot efter en för lång tid med en leverantör som inte kunde hålla det de lovat.

 

Nu i veckan börjar några nya lärare, jag kommer att presentera dem närmare på School Soft. De kommer ha några hektiska dagar innan alla lärare kommer tillbaka efter sina sommarlov, den 13/8.

 

Vi ser verkligen fram emot det här läsåret tillsammans med er och att tillsammans ha siktet inställt mot att göra den här skolan bättre och bättre!

 

/Annakarin Johansson

Rektor

School starts on the 20th of August year 4 information

IES Liljeholmen Skolstart Årskurs 4

 

 

 

 

Bästa föräldrar och elev,

 

Höstterminen startar med upprop ute på skolgården måndag den 20 augusti, kl. 10:00.

 

Dagen slutar cirka kl. 12:00 och ingen lunch serveras.

 

Föräldrar är välkomna att vara med, men vi rekommenderar kollektivtrafik då det kan bli ont om parkeringsplatser runt skolan (den närmaste tunnelbanestation är Telefonplan).

 

 

Hela schemat för årskurs 4 skolstart:

 

Måndag den 20 augusti: Upprop kl.10:00 – c.a. 12:00 (ingen lunch serveras)

Tisdag den 21 augusti: Mentor dag kl. 8:30-14:00 (lunch serveras)

Onsdag den 22 augusti: Mentor dag kl. 8:30-14:00 (lunch serveras)

Torsdag den 23 augusti: Enligt ordinarie schema som eleverna kommer att få vid upprop.

 

 

Obs! Junior Club för de barn som har anmält sig kommer att börjar på torsdag den 23 augusti.

 

 

Vi ser fram emot att träffa våra nya elever och önskar er alla ett härligt sommarlov till dess!

 

 

 

Med vänliga hälsningar,

 

Sarah Carlsson

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IES Liljeholmen School Start Grade 4

 

 

 

 

Dear Parents and Students,

 

The Autumn Term begins with registration on the playground on Monday, 20th August at 10:00

  

The day will end at approximately 12:00 and no lunch will be served.

 

Parents are welcome to participate though we recommend public transport as there is a shortage of parking spaces around the school (the closest subway station is Telefonplan).

 

 

The Grade 4 schedule for School Start is as follows:

 

Monday 20th August: Registration 10:00- approximately 12:00 (no lunch will be served)

Tuesday 21st August: Mentor day 8:30-14:00 (lunch will be served)

Wednesday 22nd August: Mentor day 8:30-14:00 (lunch will be served)

Thursday 23rd August: According to the ordinary schedule which students will receive during Registration Day.

 

 

Please observe that Junior Club, for those children who have registered to attend, will begin on Thursday 23rd August.

 

 

 

We look forward to meeting our new students and in the meanwhile we wish you all a wonderful, relaxing summer!


 

 

Kind Regards,

 

Sarah Carlsson

Administrator

 

 

School starts on the 20th of August year 5-6 information

IES Liljeholmen Skolstart Årskurs 5-6
Bästa föräldrar och elev,

Höstterminen startar med upprop ute på skolgården måndag den 20 augusti, kl. 10:00.

Dagen slutar cirka kl. 12:00 och ingen lunch serveras.

Föräldrar är välkomna att vara med, men vi rekommenderar kollektivtrafik då det kan bli ont om parkeringsplatser runt skolan (den närmaste tunnelbanestation är Telefonplan).


Hela schemat för årskurs 5-6 skolstart:

Måndag den 20 augusti: Upprop kl.10:00 – c.a. 12:00 (ingen lunch serveras)
Tisdag den 21 augusti: Mentor dag kl. 8:30-14:00 (lunch serveras)
Onsdag den 22 augusti: Enligt ordinarie schema som eleverna kommer att få vid uppropObs! Junior Club för de barn  i åk 5 som har anmält sig kommer att börjar på torsdag den 23 augusti.


Vi ser fram emot att träffa våra nya elever och önskar er alla ett härligt sommarlov till dess!Med vänliga hälsningar,

Sarah Carlsson
Administratör


 
IES Liljeholmen School Start Grade 5-6
Dear Parents and Students,

The Autumn Term begins with registration on the playground on Monday, 20th August at 10:00

The day will end at approximately 12:00 and no lunch will be served.

Parents are welcome to participate though we recommend public transport as there is a shortage of parking spaces around the school (the closest subway station is Telefonplan).


The Grade 5-6 schedule for School Start is as follows:

Monday 20th August: Registration 10:00- approximately 12:00 (no lunch will be served)
Tuesday 21st August: Mentor day 8:30-14:00 (lunch will be served)
Wednesday 22nd August: According to the ordinary schedule which students will receive during Registration Day

Please observe that Junior Club, for those children who have registered to attend, will begin on Thursday 23rd August. We look forward to meeting our new students and in the meanwhile we wish you all a wonderful, relaxing summer!


Kind Regards,

Sarah Carlsson
Administrator
 

Pages