A few words from the Principal at the end of year!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
From the Principal
photo by Joakim Hall

Students, teachers, parents,

 

Thank you for the academic year of 2017/2018 , my second year as principal of IES Liljeholmen. What year it has been! Together we have learned so much, assumed so many challenges, and put so much effort in together. Some events that I think have been extraordinary are that we managed to collect 34,000kr to the Children's Cancer Foundation by walking around the sports ground for an hour, well done everybody for receiveing so many sponsorships! We have also had theme days, from World Book Day to Ugly Christmas Sweater day.

Our year 5 students have participated in the football tournament, which IES Täby was hosting for, and our girls won all their matches, and the guys the whole tournament! The 5s has also been to Skansen and learned more about Sapmi, Sami and Sami traditions. We have had a career week for year 9, where they went to lectures, meet Mentor Sweden and I had the chance to lecture about writing a CV and what to consider when looking for a job and going to interviews. We also received a visit by Middlesex Cricket Club, the oldest cricket club in the world! We also had a team in Lego Robotics who went to Oslo after winning competitions in Sweden.

So much has happened, but it is also important to mention that we had an Autumn Fair together with PTA which was incredibly well-attended. The year 9s had the opportunity to go to Kungsberget for skiing on a snowy day in March, and it was incredibly fun to see the progress of our students in the slopes, some went from never having skiied to flying down the red slopes! Now in June we hosted an Inter School Sports Day where students from different IES schools competed in athletics, even here the victory went to IES Liljeholmen!

We are now switching food suppliers to Kleins, they will come in during the summer and spice up the dining rooms so that we all together know that it will be a fresh start. We are building a new classroom so that we fit properly. While our administrators are moving up to floor 7, some of the management team will move down to floor 4 and 5 to be closer to students and the action. We will work intensively with our quality work during the summer, and especially focus on the surveys that students, teachers and parents fill in to see what we can improve. We will also take the surveys back to teachers and students for suggestions on how we can improve our school together.

 

I wish you all a fantastic summer, and I will see you all back on the 20th of August! 

 

Annakarin Johansson

Principal 

Photo by Joakim Hall

 

 

Elever, lärare, föräldrar,

 

Tack för läsåret 2017/2018, mitt andra år som rektor för IES Liljeholmen är nu slut. Vilket år det har varit! Vi har tillsammans lärt oss så mycket, antagit många utmaningar, och kämpat tillsammans. En del händelser som jag tycker har varit extra roligt är att vi lyckades samla in 34 000kr till Barncancerfonden genom att promenera kring idrottsplatsen i en timme, bra gjort att ni fick så många att sponsra! Vi har också haft tema dagar, allt från Världsboksdagen till Ugly Christmas Sweater day. Våra åk 5 elever har deltagit i fotbollsturneringen, som IES Täby var värdar för, och våra tjejer vann alla sina matcher, och killarna hela turneringen! 5:orna har också varit på Skansen och fått lära sig mer om Sapmí, samer och samiska traditioner. Vi har haft karriärsvecka för åk 9, där de fick gå på föreläsningar, träffa Mentor Sverige och jag fick chansen att föreläsa om hur man skriver ett CV och vad man bör tänka på när man söker jobb och går på intervju. Vi fick också besök av Middlesex Cricket Club, den äldsta cricket-klubben i världen! Våra elever fick pröva på att spela tillsammans med dem, så roligt. Vi hade även ett team i Lego Robotics som åkte till Oslo efter att ha vunnit deltävlingar i Sverige. 

Det har hänt så mycket, men det känns också viktigt att nämna att vi hade en Autumn Fair tillsammans med PTA som blev otroligt välbesökt. Åk 9 hade möjligheten att åka till Kungsberget för att åka skidor en snöig marsdag, och det var otroligt kul att se våra elevers framsteg i backarna, några gick från att aldrig ha stått på ett par skidor till att susa ner för röda backar! Nu i juni var vi värdar för en Inter School Sports Day där elever från olika IES-skolor tävlade i friidrott, även här gick segern till IES Liljeholmen! 

 Inför nästa läsår byter vi nu matleverantör till Kleins, de kommer att komma in över sommaren och piffa upp matsalarna så att vi alla tillsammans känner att det blir en nystart. Vi bygger ett till klassrum, så att vi får plats ordentligt. Samtidigt som våra administratörer flyttar upp till våning 7 kommer en del av ledningsgruppen flytta ner från våning 7 för att vara närmare elever och verksamheten. 

Vi kommer att jobba intensivt med vårt kvalitetsarbete under sommaren, och titta särskilt på den undersökning som elever, lärare och föräldrar fyller i, för att se vad vi kan förbättra. Vi kommer även ta den tillbaka till lärare och elever för förslag om hur vi kan förbättra vår skola tillsammans. 

 

Jag önskar er en fantastisk sommar, och vi ses den 20 augusti igen! 

Photo by Joakim Hall