Information från Hägersten/Liljeholmens stadsdel

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Som en del i sitt preventiva arbete vill Stockholm Stad att ni som vårdnadshavare gärna fyller i den här undersökningen om hur ni får information kring deras preventiva arbete i stadsdelen Stockholms stads undersökning.

Du som förälder är den viktigaste personen för din tonåring. Här kommer några tips, med förhoppning om en härlig och trygg sommar för både dig och din tonåring. 

•Var närvarande och intresserad av vad din tonåring har för sig

•Ha kontakt med andra föräldrar – byt gärna telefonnummer

•Bjud inte din tonåring på tobak, alkohol eller andra droger

•Umgås med varandra

•Kom överens om regler

•Var en förebild

Mer information och fler tips finns på www.tonarsparloren.se

Kontakt och stöd vid oro

 

Polisen: 114 14

 

Mini Maria, Framtid Stockholm: 08-508 43 710

Rådgivning och tidsbokning under kontorstid

Maria ungdoms akutmottagning: 08-123 47 410

Akuta situationer, dygnet runt