Ongoing intake - please update your contact infomation

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Dear all, 

 

we are still taking in a few students in years 4-7, so please make sure that your contact information is updated so that we can easily get hold of you in case of an offer. 

 

Kära alla, 

 

vi har fortfarande plats för några fler elever i åk 4-7 och tar in i köordning. Se gärna till att era kontaktuppgifter är uppdaterade så att vi enkelt kan få kontakt med er vid erbjudande om plats. 

 

 

Posted in news