Säkra Varje Unge

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.
Säkra Varje Unge

On February 21st, the school invited a lecturer Maria Karlsson from the organization Säkra Varje Unge. She gave a lecture for all the students in grades 4 and 5. The lecture was mainly about safe internet use, with a focus on online hate, bullying and grooming. The main purpose of the lecture was to inform the students about risks online, what to do to avoid them and what to do if one has been exposed. The Student Care team together with the mentors followed up the contents of the lecture during mentor time with a mini mentor program. What did the students remember from the lecture? What should they do if they receive an unwanted image online? What did the students remember about chain letters? Grooming - What is it? Where to turn for help if you have been exposed?

Some of the students from grade 4 answered:

“We think it is pretty scary to get a message from a guy you don't know”, We would tell our parents who can report them to the police”, “Always talk to your parents, don't answer back”, “block them”, “don't give personal information”.

Some of the students from grade 5 answered:

“Grooming is when someone who is either threatening or giving compliments to get something”, We would block the person and report him or her, also tell an adult”, “If you want help you should go to the police, parent or to an adult that you can trust”.

In connection with the lecture we also had a reporter from Ekot, Sveriges Radio who interviewed some of our students to find out what the they had learnt during the day, what to think about and what they should pay attention to online. It was an educative day not only for our students, but also for the staff at the school. We learned a lot and will continue to talk about this topic.

 

Thank You Säkra Varje Unge.

 

School counselors

Ms Beck Yr 4-6

Ms Milenkovic Yr 7-9

---------

Svenska:

Den 21a Februari bjöd skolan in föreläsaren Maria Karlsson från organisationen Säkra Varje Unge. Hon höll en föreläsning för alla elever i årskurs 4 och 5. Föreläsningen handlade främst om säkert internetanvändande, med inriktning på näthat/nätmobbning/kränkningar och grooming. Huvudsyftet med föreläsningen var att informera eleverna om vad det finns för risker på nätet, vad man kan göra för att undvika dem samt vad man kan göra om man har blivit utsatt. Skolans elevhälsa tillsammans med mentorerna följde upp innehållet från föreläsningen på mentortime med mini mentor program.

Vad kom eleverna ihåg? Vad gör man om man får en oönskad bild online? Vad kom eleverna ihåg om kedjebrev? Grooming - vad är det? Vart ska man vända sig för hjälp om man har blivit utsatt?

 

Några av eleverna från årskurs 4 svarade:

“Man ska inte skicka bilder till dem man inte känner online, man ska inte skicka vidare kedjebrev- det kan vara hot”

“Om du ser någon göra någonting på social medier och det ser ut som att personen inte vill göra det, visa en vuxen, ge inte info om sig själv - till exempel namn, ålder, land och adress”

“Prata eller visa en vuxen”

 

Några av eleverna från årskurs 5 svarade:

“Dela inte bilder som kan kränka någon”, “Grooming - det var när någon kontaktar en och är först snäll men sen blir taskig och tvingar en att ta bilder som man inte vill”, “det är när någon ger komplimanger och sedan skickar hot eller vill ha avklädda bilder”

“Man kan prata med kurator, Bris, föräldrar”

 

I samband med föreläsningen hade vi också en reporter från Ekot, Sveriges Radio som intervjuade några elever för att ta reda på vad eleverna hade lärt sig från dagen och vad man ska tänka och vara uppmärksam på online. Det var en lärorik dag inte bara för elever men också för personalen på skolan. Vi lärde oss mycket och kommer att fortsätta prata och uppmärksamma detta ämne.

Tack Säkra Varje Unge.

 

Skolkuratorer

Ms Beck årskurs 4-9

Ms Milenkovic årskurs 7-9