Welcome back!

FacebookTwitterLinkedInPinterestShare
You must consent to third-party cookies to view this content.You must consent to third-party cookies to view this content.

Dear all, 

 

welcome back to a new term of school. Teachers had their first day back today, and has had a full day of basic fire safety training with a company, very informative and useful. We have also worked and planned in our different departments, and Special Education, Student Care, the school management and a few others met attended a lecture from a young person working for Hjärnkoll with mental ill health and how to recognise this and support our students. She will come back and meet all our staff in a few weeks. 

 

Just a reminder that the crossing over the street at the roundabout has moved a to just close to the school. The reason being that they have built an access road for trucks and lorrys just by the former crossing. It also means that we would like you to not stop directly by the school when you drop your children off as that blocks the entry way to the school and ICA. A speed bump will also be put in the drive way between ICA and the school, and a a painted crossing between the school and ICA. 

 

Kind regards, 

Annakarin Johansson 

Principal 

 

Välkomna tillbaka till den nya terminen. Lärarna hade sin första arbetsdag idag efter lovet, och de har ägnat den åt en grundläggande brandsäkerhetskurs, vilket var väldigt informativt och nyttigt. Vi har också planerat terminen i våra olika ämnesarbetslag. Elevhälsan, speciallärarteamet, skolledningen och några fler har idag också haft en föreläsning och gruppsamtal med en person från Hjärnkoll om psykisk ohälsa hos unga och hur man känna igen det hos elever och stötta dem på bästa sätt. Hon kommer att komma tillbaka och prata med alla våra lärare. Hjärnkoll

 

Jag vill också passa på att påminna om att övergångsstället vid rondellen har flyttats till precis framför skolan. Detta är för att det kommer att finnas en byggväg till byggområdet i The Brick precis vid det gamla övergångsstället. Så snälla var vänliga och kör fram en bit innan ni släpper av era barn, så att ni inte blockerar övergångsstället eller vägen mellan skolan och ICA. En hastighetsbegränsande fartbula kommer också att läggas på vägen mellan skolan och ICA, samt ett nytt målat övergångsställe.

Vänliga hälsningar

Annakarin Johansson

Rektor